Članarine

Prema članku 60. Statuta Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine stranka ostvaruje prihode na više načina, a jedan od osnovnih je članarina koju plaćaju članovi stranke.

Visina članarine je određena na slijedeći način (članak 3 – 5 Odluke o visini, načinu prikupljanja i raspodjeli članarine od 20.05.2015. godine):

  1. Dužnosnici stranke i uposleni članovi – 1% osobnog dohotka-plaće / mjesečno
  2. Umirovljenici  – 1,00 KM / mjesečno
  3. Neuposleni članovi, studenti i učenici su oslobođeni plaćanja članarine

Dokaz o statusu pod rednim brojem tri (3) trebate dostaviti svojim OO radi blagovremene evidencije.

Uplatu članarine možete izvršiti na transakcijski račun broj:

338 320 220 088 936 6 – UniCredit banka

Obzirom da se članarina svih OO sa području Sarajeva uplaćuje na ovaj račun, molimo prilikom uplate članarine uz svoje ime i adresu navedite i OO kojem pripadate, svrha doznake je: “Plaćanje članarine za 20xx. godinu”, a primatelj “OO HDZ BiH Novo Sarajevo”.