Mladež HDZ BiH Vrhbosna obilježila XXVI. “Večer Sjećanja”

Mladez-Vukovar 1 Mladez-Vukovar

Nadnevka 17.XI.2017 u Sarajevu, na gradskom groblju “Sv. Josip” je održana XXVI. “Večer Sjećanja”. Članovi Mladeži HDZ BiH Vrhbosna su se u ovoj noći prisjetili stradanja grada heroja Vukovara i uspostavi Hrvatske Republike Herceg-Bosne. Predsjednik Mladeži HDZ BiH Vrhbosna Ivon Jerković je održao kratki govor koje je podsjetio Mladež na stradanja Hrvatskog naroda u Domovinskom ratu. Obilježavanje je završeno minutom šutnje za sve žrtve Domovinskog rata u RH i BiH