O nama

HDZ BIH Novo Sarajevo – od utemeljenja do danas

HDZ BiH utemeljen je u Sarajevu 18.08.1990. Slijedi odmah i utemeljenje Gradskog odbora HDZ Sarajevo.
U Općini Novo Sarajevo HDZ je utemeljen 07.09.1990. kao prva općinska organizacija HDZ BiH u Sarajevu. Da bi se pripremila izborna skupština ove općinske organizacije za predsjednika Inicijativnog odbora imenovan je Krešimir Zelić. Ova izborna skupština je ubrzo i temeljito pripremljena i održana. Za predsjednika odbora HDZ Novo Sarajevo izabran je Nevenko Herceg.

Izbijanjem rata u BiH zamrle su aktivnosti HDZ, no samo kratko vrijeme.
Aktivni članovi HDZ koji su ostali u Sarajevu ubrzo, gotovo u samom početku rata i ratnih djelovanja u Sarajevu, ustrojavaju odbore po općinskim organizacijama HDZ. Treba reći da se gotovo u isto vrijeme ustrojava i HVO u Sarajevu.

Polovicom 1992. već je ustrojen općinski odbor HDZ Novo Sarajevo. Za predsjednika je izabran Ivan Vidović, koji je jedan od utemeljitelja ove stranke. Ubrzo su utemeljeni i ostali općinski odbori kao i gradski odbor HDZ
Unatoč ratnim razaranjima, mnogim ubijenim i ranjenim u Sarajevu općinski odbori su bili veoma aktivni i blisko su surađivali sa stožerom HVO. Ova konstalacija se posebno odnosi na Općinski odbor HDZ BIH u Novom Sarajevu jer mu je sjedište bilo u neposrednoj blizini stožera HVO.

Predsjednik i ostali članovi tadašnjeg općinskog odbora HDZ u Novom Sarajevu ubrzo su stupili u akciju i pripomogli da se mladi s našeg područja organiziraju u posebnu organizaciju HDZ Mladeži i da utemelje općinski odbor HDZ Mladeži. Održali su izbornu skupštinu na kojoj su za predsjednika izabrana Branka Jurković.
Koliko je poznato ovo je prvi ustrojen općinski HDZ Mladeži u BiH .

Ovdje se mora posebno istaći da su mladi s ove općine veoma predano i u velikom zanosu djelovali na okupljanju i učlanjivanju mladih u HDZ, ne samo na prostoru ove općine već i u čitavom gradu.
Iako je ratno i jako teško i pogubno stanje, redovni unutarstranački općinski a potom gradski izbori su se redovito održavali. U Novom Sarajevu za predsjednika općinskog odbora HDZ izabran je ponovo Ivan Vidović. Ubrzo je uslijedila izborna skupština gradskog odbora HDZ za grad Sarajevo. Za predsjednika gradskog odbora HDZ Sarajevo izabran je Ivan Vidović, koji napušta mjesto predsjednika općinskog odbora a na to je mjesto izabran Zlatko Horvat.

I na sljedećim unutarstranačkim izborima za predsjednika općinskog odbora izabran je Zlatko Horvat .
1998. godina će se pamtiti kao pokušaj razbijanja HDZ BiH od nekih naših dužnosnika s iz vrha političkih i stranačkih struktura. Ovi dužnosnici nepostojanog karaktera uspjeli su zavesti neke naše članove sličnog karaktera , što se dobro odrazilo i na našu općinsku HDZ organizaciju. Među njima je bio i Zlatko Horvat koji je za sobom „ poveo “ gotovo sve članove tadašnjeg našeg općinskog odbora . Tako se je cijela općinska organizacija došla u veoma kritično stanje.

U razgovoru s pokojnim Jozom Leutarom (tad je bio Predsjednik županijskog odbora HDZ BiH Sarajevo) i na njegovu zamolbu Ivan Vidović prihvaća stati na čelo općinskog odbora HDZ BiH Novo Sarajevo.
I ponovo su uz pomoć ostalih vjernih i odanih članova opet postajemo konsolidirana, organizirana , organizirana najjača i najbrojnija općinska organizacija HDZ BiH u Sarajevskoj Županiji.
2000. godine opet se održavaju unutar stranački izbori i Ivan Vidović je opet izabran za predsjednika odbora HDZ BiH naše općinske organizacije.
Na unutarstranačkim izborima 2002. godine Franjo Šaravanja je izabran za predsjednika Općinskog odbora HDZ BiH Novo Sarajevo.

Slijedeći unutarstranački izbori se održavaju 2004. godine, kada je za predsjednika Općinskog odbora HDZ BiH izabran Željko Silađi koji je zbog obnašanja pozicije u vladi morao odstupiti i na njegovo mjesto je izabran Boris Barbir.
Na unutarstranačkim izborima 2006. godine za predsjednika Općinskog odbora izabran je Blago Mikulić. HDZBiH je u ovo vrijeme imao još samo jednog vijećnika u Općini a, zbog promjene strukture stanovništva u gradu i masovnog i organiziranog doseljavanja bošnjačkog stanovništva, perspektiva za Hrvate u gradu je bila poprilično loša.
2008. godine na unutarstranačkim izborima za predsjednika općinskog odbora HDZ BiH Novo Sarajevo izabran je Dražen Trlin.

Na slijedećim izborima 2010, vodstvo je preuzeo Borislav Čuljak, koji početkom 2013. godine, zbog obiteljskih razloga, odlazi iz Sarajeva. Zamjenjuje ga Vlatko Pešikan dotadašnji dopredsjednik OO koji će do narednih unutarstranačkih izbora voditi OO Novo Sarajevo.