Vodič za prijavu birača za glasovanje izvan BiH za Opće izbore u BiH 2018. godine

PRP_1-BH_Obrazac_za_glasanje_izvan_BiH-hrv

I. TKO SE MOŽE PRIJAVITI ZA GLASOVANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE?

Izbjеgla osoba iz BiH i osoba koja privremeno živi u inozemstvu, a ispunjava sljedeće uvjete:

 da je državljanin Bosne i Hercegovine,

 da je navršila 18 godina odnosno da će do dana održavanja izbora (07.10.2018.) navršiti 18 godina i

 da ima prijavljeno prebivalište u Bosni i Hercegovini.

II. PRVI PUT SE PRIJAVLJUJETE ZA GLASOVANJE IZVAN BiH?

1. OSOBA KOJA PRIVREMENO BORAVI IZVAN BiH

Dokumenti koje treba dostaviti su:

 popunjen i svojeručno potpisan obrazac prijave PRP-1 i

 presliku jednog važećeg dokumenta u svrhu dokazivanja identiteta (preslika jednog od tri važeća dokumenta izdana u okviru CIPS-a/IDDEEA-e (osobna iskaznica BiH, vozačka dozvola BiH ili putovnica BiH).

2. IZBJEGLA OSOBA IZ BiH (osoba koja nije nikad dobila dokument izdan u okviru CIPS-a /IDDEEA-e)

Dokumenti koje treba dostaviti su:

 popunjen i svojeručno potpisan obrazac prijave PRP-1,

 presliku jednog identifikacijskog dokumenta (putovnica, vozačka dozvola, važeća osobna isprava izdana od zemlje domaćina i izbjeglički karton izdan od vlade zemlje domaćina ili druge međunarodne organizacije),

 dokument u svrhu dokazivanja državljanstva BiH (uvjerenje o državljanstvu BiH ne starije od 6 mjeseci ili preslika važeće putovnice BiH)

 dokaz o prebivalištu u BiH (preslika potvrde o prebivalištu u BiH ili preslika osobne iskaznice u cijelosti iz 1991. godine ili iz razdoblja od popisa do razdoblja stjecanja statusa izbjegle osobe). Ukoliko izbjegla osoba iz BiH ne dostavi dokaz o prebivalištu u BiH,

Središnje izborno povjerenstvo BiH će provjerom utvrditi nalazi li se na popisu stanovništva iz 1991. godine. Ukoliko se izbjegla osoba iz BiH bude nalazila na popisu stanovništva iz 1991. godine, bit će upisana u Središnji birački popis za glasovanje izvan Bosne i Hercegovine, za općinu u kojoj je imala prijavljeno prebivalište na Popisu stanovništva 1991. godine.

III. UPISANI STE U SREDIŠNJI BIRAČKI POPIS ZA GLASOVANJE IZVAN BIH NA PRETHODNIM IZBORIMA?

IZBJEGLA OSOBA ILI OSOBA KOJA PRIVREMENO BORAVI IZVAN BIH

Središnje izborno povjerenstvo BiH dostavit će Vam obrazac prijave PRP-2 na adresu koju ste naveli prigodom posljednje prijave za glasovanje izvan BiH.

2 Obrazac prijave PRP-2 trebate popuniti, potpisati i dostaviti Središnjem izbornom povjerenstvu BiH priloživši uz obrazac presliku jednog od važećih identifikacijskih dokumenata s fotografijom:

 Osobna iskaznica ili

 Vozačka dozvola ili

 Putovnica

Ako ste izbjegla osoba iz BiH, umjesto prethodno navedenih dokumenata kao dokaz identiteta možete priložiti presliku jednog od sljedećih dokumenata:

 Putovnica,

 Vozačka dozvola,

 Važeća osobna isprava izdana od strane zemlje domaćina ili

 Izbjeglički karton izdan od vlade zemlje domaćina ili druge međunarodne organizacije.

Ukoliko obrazac PRP-2 ne bude stigao na Vašu adresu, prijavu možete izvršiti podnošenjem popunjenog obrasca PRP-1 najkasnije do 24.07.2018. godine u 24:00 sata.

IV. OBRAZAC PRIJAVE PRP-1 ZA DRŽAVLJANE BiH KOJI SE PRIJAVLJUJU ZA GLASOVANJE IZVAN BiH MOŽETE DOBITI PUTEM:

 internet-stranice Središnjeg izbornog povjerenstva BiH (www.izbori.ba),

 internet-stranice Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine (www.mvp.gov.ba),

 diplomatsko-konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine,

 klubova i udruga građana Bosne i Hercegovine u inozemstvu,  ureda vladinih i nevladinih organizacija koje se bave izbjeglicama i pitanjima migracije.

VAŽNO! POTPISI PODNOSITELJA PRIJAVA NA OBRASCIMA PRP-1 I PRP-2 MORAJU BITI IDENTIČNI POTPISU SA DOKUMENTA KOJI SE PRILAŽE KAO DOKAZ IDENTITETA PODNOSITELJA PRIJAVE. POZORNOST!

POSEBNO UPOZORENJE ZA BIRAČE IZVAN BIH KOJI SE PRIJAVLJUJU ZA GLASOVANJE U BRČKO DISTRIKTU BIH!

Državljani BiH koji se prijavljuju za glasovanje u Brčko Distriktu BiH, a imaju status privremenog boravka izvan BiH, da bi bili upisani u Središnji birački popis za glasovanje izvan BiH, obvezno moraju označiti biračku opciju na temelju entitetskog državljanstva (FBiH ili RS). Državljani BiH koji se prijavljuju za glasovanje u Brčko Distriktu BiH koji imaju status izbjegle osobe iz BiH, da bi bili upisani u Središnji birački popis za glasovanje izvan BiH, obvezno moraju označiti biračku opciju (FBiH ili RS). Ukoliko ne označe biračku opciju državljani BiH koji se prijavljuju za glasovanje u Brčko Distriktu BiH neće imati pravo glasovati za Opće izbore 2018. godine, niti će im biti dostavljen glasački materijal.

3 Prijave birača za glasovanje izvan BiH moraju biti dostavljene u Središnje izborno povjerenstvo BiH najkasnije do 24.07. 2018. godine u 24:00 sata.

PRIJAVE ZA GLASOVANJE IZVAN BiH ŠALJU SE NA ADRESU: IZBORI U BOSNI i HERCEGOVINI Poštanski pretinac 451 71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina ili na faks +387 33 251 333 i +387 33 251 334 ili Е-mail: prijavapp@izbori.ba

Provjera statusa obrade prijave za glasovanje izvan BiH obveza je podnositelja prijave. Provjera se može izvršiti putem dežurnog telefona: +387 33 251 331 i +387 33 251 332 ili na Е-mail: Info@izbori.ba